Villkor – Club BR 

Club BR-medlemskapet är gratis och öppet för alla som äldre än 18 år. Club BR ägs av TOP-TOY A/S Delta Park 37, 2665 Vallensbæk Strand, Danmark, registreringsnummer 10 83 92 38 (”TOP-TOY”).

För att bli medlem i Club BR måste du ge TOP-TOY ditt medgivande till att Club BR (i) skickar marknadskommunikation och (ii) samlar in och behandlar dina personuppgifter. Villkoren för marknadskommunikationen och insamling och behandling av personuppgifter förklaras närmare i dessa Villkor.

 

Marknadskommunikation

Genom att acceptera Villkoren ger du TOP-TOY och andra enheter inom TOP-TOY-koncernen (en fullständig lista över koncernenheter finns här www.top-toy.com/companystructure/) tillstånd att skicka

 

  1. SMS, MMS, E-POST, PUSH-AVISERINGAR OCH BREV med
  2. reklam rörande produkter som erbjuds till försäljning i TOP-TOYs fysiska butiker och webbutiker, däribland leksaker, fritidsutrustning, kostymer, interaktiva enheter och andra leksaksrelaterade produkter, spel och elektronik,
  3. information om kampanjer, rea, erbjudanden, tävlingar, evenemang och andra marknadsföringsinitiativ som TOP-TOY genomför avseende ovan nämnda varor och
  4. nyheter och praktisk information om TOP-TOY.

 

Du kan avprenumerera från framtida marknadskommunikation genom att följa instruktionerna för att avprenumerera från en viss kommunikationskanal.

 

Behandling av personuppgifter

Genom att acceptera dessa Villkor ger du TOP-TOY tillstånd att samla in och behandla personuppgifter enligt nedan.

TOP-TOY är registeransvarig för dina personuppgifter.

För att kunna skicka ovanstående kommunikation till dig kan vi be dig lämna vissa personuppgifter till oss, däribland namn, kontaktuppgifter, familjestruktur, ålder och kön. Vi kan också be dig om uppgifter om dina preferenser och intressen.

Vi samlar in den här informationen för att vi ska kunna skicka marknadsföringskommunikation som är av intresse för just dig. Vi kan kombinera de andra uppgifterna med uppgifter som vi får från externa uppgiftsmäklare, vilket kan vara uppgifter om dina preferenser, intressen och köp som du gjort, för att vi ska kunna skicka riktad marknadskommunikation till dig. Vi köper endast in data från tredje parter som har lagenlig rätt att samla in och lämna ut sådana uppgifter.

Den marknadskommunikation som skickas till dig kan baseras på automatiserad bearbetning av dina personuppgifter, som utvärderar och förutsäger dina personliga preferenser och intressen, så att vi kan anpassa marknadskommunikationen till dig.

Vi kommer även att behandla dina uppgifter för statistiksyften och för att underlätta våra tjänster, för att kontakta dig och påminna dig om du har köp i vår webbutik som du inte slutfört och för andra marknadsrelaterade syften.

Vi kan dela dina personuppgifter med andra företag i TOP-TOY-koncernen (en fullständig lista över koncernenheter finns här www.top-toy.com/companystructure/) för att dessa koncernföretag ska kunna behandla dina personuppgifter för de syften som beskrivs här.

TOP-TOY befullmäktigar och instruerar tredjepartsregisterförare och andra TOP-TOY-koncernföretag att för vår räkning behandla dina personuppgifter för att underlätta de syften som beskrivs ovan, däribland skicka nyhetsbrevet till dig, lagra dina personuppgifter på externa servrar, analysera statistik och presentera marknadsföringsinitiativ som är relevanta för dig. Vi säkerställer alltid att registerförarna har de tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som krävs för att förhindra att dina uppgifter behandlas i strid med gällande lag.

Om TOP-TOY-koncernföretagen eller registerförarna finns i ett tredje land, som inte har samma säkerhetsnivå för skydd av personuppgifter som EU, ser vi till att lämpliga säkerhetsåtgärder vidtagits för att skydda dina personuppgifter innan överföring sker.

TOP-TOY, TOP-TOY-koncernföretagen och deras befullmäktigade registerförare håller dina personuppgifter konfidentiella.

Vi lämnar inte ut dina uppgifter till tredje part om dessa inte är godkända eller vi måste lämna ut sådana uppgifter enligt lag.

Vi behåller dina personuppgifter så länge som krävs för syftet med behandlingen. Vi tar bort dina uppgifter om du så begär, om det inte finns någon juridisk grund för behandlingen.

Du har alltid rätt att begära att få information om vilka av dina personuppgifter vi har lagrat. Dessutom kan du enligt gällande lag ha rätt att få dina personuppgifter korrigerade och/eller borttagna eller begränsade. Du har också rätt att invända mot behandlingen samt rätten till dataportabilitet.

Du kan när som helst dra tillbaka ditt medgivande. Om ett medgivande senare dras tillbaka påverkar det inte lagligheten i databehandling som skett innan medgivandet dras tillbaka.

Vill du utöva dina rättigheter ska du kontakta TOP-TOY på kundeservice@br.no.

Du har rätt att överklaga vår behandling av dina personuppgifter hos behörig tillsynsmyndighet. I Sverige kontaktar du Datainspektionen, Drottninggatan 29, 5th Floor, Box 8114, 104 20 Stockholm eller via e-post på datainspektionen@datainspektionen.se.

 

Medlemsförmåner i Club BR

Som medlem i Club BR erbjuds du olika förmåner som beskrivs nedan samt på BR.se/kundservice/villkor.

 

Sparmärken

Du får 1 (ett) sparmärke för varje 50 kr. du spenderar.

Varje sparmärke har värdet 1 kr., vilket kan lösas in i en fysisk BR-butik i Sverige i samband med ett köp. Sparmärken kan inte bytas in mot pengar eller användas vid köp av presentkort.

TOP-TOY förbehåller sig rätten att utesluta köp av utvalda produkter eller köp under utvalda kampanjer från insamling av sparmärken. Köp av presentkort ger inte några sparmärken.

Det är ditt eget ansvar att samla in och använda sparmärkena.

 

Specialerbjudanden och evenemang

Du kommer regelbundet att få specialerbjudanden och bjudas in till olika evenemang. Du får information om dessa via marknadskommunikationen.

 

Födelsedagspresent

Barn som registrerats via ditt Club BR-medlemskap får varje år en present på sin födelsedag.

Du kan fritt välja från ett urval Club BR-födelsedagspresenter. Värdet på presenten varierar, men värdet ligger på cirka 30 kr.. Du kan välja en present i en BR-butik 2 (två) veckor före och efter barnets födelsedag.

 

Ändring av Villkoren

TOP-TOY förbehåller sig rätten att med en månads skriftlig varsel (i) ändra Villkoren och förmånerna och/eller (ii) upplösa Club BR.

 

Säga upp medlemskap

Du kan alltid säga upp medlemskapet i Club BR. Det gör du genom att skicka en begäran till kundeservice@br.no. Som medlem i Club BR är det ditt eget ansvar att utnyttja dina sparmärken. När du sagt upp medlemskapet förbehåller sig TOP-TOY rätten att annullera eventuella outnyttjade sparmärken.

 

Sammanfattning av medgivande

Genom att klicka på godkännandeknappen nedan bekräftar jag att jag har läst och förstått informationen ovan, vilken jag härmed godkänner och jag ger uttryckligen mitt medgivande till

 

  • att ta emot marknadskommunikation från TOP-TOY och andra enheter inom TOP-TOY-koncernen med det innehåll och via de kommunikationskanaler som förklaras ovan
  • behandlingen av mina personuppgifter enligt beskrivningen ovan och i synnerhet men inte begränsat till
    • sammanslagning av personuppgifter som jag har lämnat med personuppgifter från tredje part för behandling av personuppgifter för profilering och riktade marknadssyften
    • automatiska beslut i relation till den marknadskommunikation jag erhåller.