2. BR och säkerhet

2.1. Säkra lekar

Barnens säkerhet kommer alltid i första hand.

Vi arbetar för att integrera säkerhet i hela livscykeln för en produkt. Alla våra produkter har testats noggrant för att se till att de är säkra att leka med, och våra leksaker följer självklart alla relevanta lokala och EU-relaterade säkerhetsföreskrifter. För kemiskt innehåll och vissa leksaker för barn under tre år har vi högre standarder än de som anges i EU-direktivet om leksakers säkerhet.

Vi välkomnar meningsfull och ambitiös lagstiftning om leksakssäkerhet. Därför deltar vi i den europeiska kommittén för standardisering av leksaker (European Committee for the Standardisation of Toys - CEN TC 52) och Dansk Standard. På så sätt stödjer vi bra och meningsfulla säkerhetsföreskrifter.

Läs mer här

2.2. Så här testar vi våra leksaker

Vi testar våra produkter för att se till att de inte går sönder i händerna på aktiva barn, och att de inte skadar barn på något sätt.

Vi gör t.ex. följande för att se till att våra produkter inte går sönder i händerna på aktiva barn:

 • Dragtest av leksaker med en styrka/vikt på 9 kg för att se till att smådelar inte kan slitas av en leksak och riskera att fastna i barnets luftvägar.
 • Styrketest av leksaker för att se till att de inte går sönder eller kollapsar från oaktsam behandling från aktiva småbarn. En docksulky testas till exempel med en vikt på 50 kg.
 • Vattentest av leksaker under 4 gånger 4 minuter för att se till att limmet för smådelar och färgen på leksaken inte löses upp.
 • Släpptest av leksaker från en höjd på 85 cm.
 • Ljudtest av leksaker som gör ljud, för att se till att leksaken inte kan skada barnets hörsel.
 • Test av smådelar. Den största faran för barn under tre år är smådelar. Vi ser till att inga leksaker för barn under tre år innehåller smådelar som kan sväljas av nyfikna bebisar eller småbarn.
 • Brandsäkerhet. Vi testar brandsäkerheten noggrant för produkter som nallebjörnar och maskeradkläder. En hatt eller en peruk måste slockna av sig själv inom två sekunder för att få ett säkerhetsgodkännande från oss.

Läs mer och se ett exempel på ett mekaniskt säkerhetstest här.

2.3. Kemisk säkerhet

Vi ser till att våra leksaker inte innehåller några kemikalier som kan skada barn.

Alla ingredienser utvärderas noggrant och måste godkännas av vårt produktsäkerhetsteam innan leksakerna tillåts ställas ut på våra butikshyllor.

Vi sätter våra egna krav inom områden där vi känner att lagarna inte tillhandahåller ett tillräckligt skydd för barnen.

 • Vi har inga produkter som innehåller mer än 0,1 procent av ämnen som orsakar väldigt mycket oro, s.k. SVHC-ämnen (Substances of Very High Concern).
 • Inga av våra leksaker innehåller ftalater.
 • Vi använder inte propylparaben, butylparaben, isopropylparaben eller isobutylparaben i några av våra produkter, eftersom de misstänks ha en hormonrubbande effekt.
 • Inga av våra drickflaskor eller matlådor innehåller BPA.
 • Vi utför strikta tester på våra produkter för formaldehyd.
 • Våra kritor, färger, lekleror och leksakssmink innehåller aldrig konserveringsmedel som kan kopplas samman med allergier.
 • När det gäller vätskor och pulver som småbarn kan äta så har vi valt att endast använda material där barnet kan äta hela leksaken utan att få märkbara symtom.

Ämnen som orsakar väldigt mycket oro 

Vi säljer inte leksaker som innehåller mer än 0,1 procent av ämnen som orsakar väldigt mycket oro, s.k. SVHC-ämnen.

SVHC-ämnen är kemiska substanser som är oönskade i produkter på grund av sina allvarliga och ofta oåterkalleliga effekter på människors hälsa eller miljön. Exempel på SVHC-ämnen är de tre ftalaterna DEHP, DBP and BBP. EU har angett ett flertal ämnen som orsakar väldigt mycket oro (SVHC-ämnen) på sin Kandidatförteckning över SVHC-ämnen för godkännande. Den uppdateras regelbundet, och vi följer givetvis listan noggrant.

Ftalater 

Vi tillåter inte ftalater i några av våra leksaker.

Ftalater används ibland i leksaker för att göra bl.a. PVC mjukt och flexibelt. Tre ftalater (DEHP, DBP och BBP) är totalförbjudna i alla leksaker eftersom de misstänks ha en hormonrubbande effekt. Tre andra ftalater (DINP, DIDP och DNOP) är totalförbjudna i alla leksaker som är högst 5 cm på sin minsta plats, eftersom barn kan råka stoppa dem i munnen.

Parabener

Parabener används som konserveringsämnen i kosmetiska produkter och andra vätskor (som färg) för att förhindra att det bildas bakterier och jästsvamp som kan förstöra produkten och eventuellt orsaka eksem.

Vi använder inte propylparaben, butylparaben, isopropylparaben och isobutylparaben i några av våra produkter eftersom de misstänks ha hormonrubbande effekter hos människor.

För att förhindra att det bildas bakterier och jästsvamp i produkter som teatersmink har vi valt att använda säkrare konserveringsämnen, inklusive parabenerna methylparaben och ethylparaben. Enligt EU:s vetenskapliga kommitté för konsumentprodukter (SCCP) är det riskfritt att använda dessa två parabener i produkter.

BPA

I Danmark är inte BPA tillåtet i produkter som ska komma i kontakt med mat och som är avsedda för barn mellan 0–3 år.

Vi tar denna regel ytterligare ett steg genom att inte tillåta BPA i produkter som ska komma i kontakt med mat, oavsett ålder. Så inga av våra matlådor eller drickflaskor innehåller BPA.

Alla våra leksaker uppfyller de strikta gränserna för BPA i direktivet om leksakers säkerhet.

Formaldehyd 

Formaldehyd kan utsöndras från textilier och trälim. Vi har strikta krav som går längre än vad lagen kräver för utsöndring av formaldehyd från leksaker och textilier.

Konserveringsmedel 

I vissa fall är det nödvändigt att använda konserveringsmedel i leksaker. Detta gäller exempelvis leksaker såsom färg och modellera som innehåller vätskor. Många konserveringsmedel kan orsaka problem såsom allergi eller utsöndring av formaldehyd. Vi kontrollerar vätskeingredienserna i våra leksaker för att förhindra dessa problem, och vi har striktare krav än vad lagen kräver.

2.4. Märkningar och symboler på våra leksaker

Här hittar du en översikt över de olika certifikaten som vi använder i enlighet med lagstiftning och tillämpliga lagkrav.

Symbolen 0–3 år 

Vi använder denna symbol för att visa att leksaken inte är lämplig för barn som är yngre än 3 år på grund av risker med smådelar som kan fastna i barnets luftvägar, långa sladdar eller snören som kan strypa barnet eller vassa kanter som kan skada barnet.

Det europeiska CE-märket

Leksaker måste vara märkta med CE-märket enligt lag. CE-logotypen fungerar som en garanti från tillverkaren att produkten lever upp till det strikta EU-direktivet om leksakers säkerhet. EU har några av de striktaste reglerna i världen vad gäller leksakssäkerhet, och tillverkaren måste utföra kemiska, fysiska, elektriska och hygieniska tester på leksaken för att kunna märka leksaken med CE-logotypen.

Forest Stewardship Council® (FSC®)

Om en produkt har en FSC®-logotyp så betyder det att den är tillverkad av trä eller papper som du kan köpa med gott samvete: I en FSC®-skog så är det bara den mängd trä som växer tillbaka i skogen på egen hand som huggs ned. Samtidigt så borgar FSC®-logotypen för att djurliv och växter har skyddats, och att personerna som arbetar i skogen har utbildats, fått rätt säkerhetsutrustning och rättvisa löner.

Vår SPIRE-produktserie har tillverkats av FSC® (N002277)-certifierat trä.

Om du vill veta mer kan du besöka https://ic.fsc.org/index.htm.

Oeko-Tex®

Oeko-Tex är världens ledande certifieringssystem för textiler och är kundernas garanti för att en produkt har testats för skadliga substanser i enlighet med Oeko-Tex® standarder. Det betyder inte att tyget är ekologiskt. Testerna innefattar substanser som är reglerade enligt lag eller som är skadliga för hälsan. Om du vill veta mer kan du besöka https://www.oeko-tex.com/en/manufacturers/manufacturers.xhtml

De Oeko-Tex®-certifierade produkterna som säljs i våra butiker är bl.a. sängkläder, handdukar och tvättlappar. Observera att alla produkter i dessa kategorier inte är Oeko-Tex®-certifierade. Om en produkt är Oeko-Tex®-certifierad så nämns det under produktinformationen.

2.5. Vanliga frågor

Innehåller era leksaker kemikalier som kan skada mitt barn? Läs svaren på de här frågorna och mycket mer här.

Finns det massor av farliga leksaker på marknaden?

Ja och nej.

Vi spenderar väldigt mycket resurser på att se till att leksakerna som vi tillverkar och säljer är säkra att leka med. Som förälder kan du hjälpa ditt barn att leka säkert genom att alltid köpa leksaker från pålitliga återförsäljare, välja lämpliga leksaker, se till att leksakerna används på det sätt det är tänkt, övervaka leken och hålla små barn borta från leksaker som är avsedda för äldre barn.

Är det farligt att leka med leksaker som innehåller PVC?

Nej.

PVC uppfyller alla internationella hälso- och säkerhetsstandarder. Materialet har använts i mer än 40 år och eftersom det är ett av världens mest testade plastmaterial kan man med säkerhet säga att det inte är skadligt för barn att leka med leksaker som innehåller PVC.

Riskerna gällande PVC är inte relaterade till materialet i sig, utan problemen inträffar istället av andra material som ibland tillförs till PVC. Tidigare tillfördes ofta ftalater till PVC för att göra materialet mer flexibelt, men eftersom ftalater nu misstänks ha en hormonrubbande effekt så har i stället nya och säkra alternativ tagits fram.

Vi använder PVC i några av våra dockor, actionfigurer och uppblåsbara leksaker, men aldrig ftalater.

Är kontrollerna rörande leksakssäkerhet tillräckligt strikta?

Ja.

Efter läkemedel och livsmedel är leksaker förmodligen den mest reglerade konsumentprodukten. Den europeiska lagstiftningen för leksaker är dessutom världens striktaste, och EU-lagstiftningen uppdateras kontinuerligt för att återspegla nya kunskaper och nyutvecklade leksaker. Så om du köper ditt barns leksaker hos oss kan du förvänta dig att de är tillräckligt säkra för att ditt barn ska kunna leka med dem.

Är träleksaker säkrare än plastleksaker?

Nej.

Trä är ett naturligt material och kan därför framstå som det säkraste valet, men det är det faktiskt inte. På grund av de naturliga variationerna och bristerna i trä så kräver trädprodukter ett väldigt strikt kontrollsystem för att se till att de är säkra att leka med. Trä kan spricka och böjas, och alla träbitar är inte lika starka. Trä som utsätts för fukt kan expandera, och torkade trä måste därför också genomgå strikta kontroller. Om träet målas eller lackas är det dessutom inte träet som barnet rör vid utan färgen eller lacket.

Som en kontrast så kan en korrekt inställd och underhållen gjutningsmaskin producera tiotusentals praktiskt taget identiska plastdelar med en mycket lägre andel defekta delar.

Är leksaker som tillverkats i Kina mindre säkra än europeiska leksaker?

Nej.


Alla leksaker som säljs inom EU måste uppfylla samma regler, oavsett var de har tillverkats. Därför är det inte viktigt var leksaken har tillverkats, eftersom leksaker som har tillverkats utanför Europa ändå måste efterleva samma säkerhetskrav som om de har tillverkats inom Europa.

Om en docka som till exempel säljs i en av våra butiker har tillverkats utanför EU så ansvarar vi och tillverkaren i Kina för att dockan uppfyller alla säkerhetskrav. Leksaker som tillverkats i Kina utgör en stor del av de farliga leksaker som hittas eftersom de utgör en stor del av alla leksaker som säljs.

Innehåller leksaker farliga kemikalier?

Nej.

Leksaker som säljs i EU får inte innehålla farliga ämnen som barn kan komma i kontakt med. Vi lägger stora resurser och ansträngningar på att se till att våra produkter inte gör det.

Att en leksak innehåller ett visst material innebär inte nödvändigtvis att barnet som leker med leksaken kommer i kontakt med materialet. En skallra för ett litet barn innehåller till exempel smådelar som ger ifrån sig ett ljud när barnet skakar det, men smådelarna är endast farliga om barnet kommer åt dem. Ingen åtkomst innebär ingen fara.

Innehåller era leksaker ftalater?

Nej.

Inga av våra leksaker innehåller ftalater. I detta område överträffar vi de lagstadgade kraven.

Innehåller era produkter parabener?

Ja och nej. 

Parabener används som konserveringsämnen i kosmetiska produkter och andra vätskor (som färg) för att förhindra att det bildas bakterier och jästsvamp som kan förstöra produkten och eventuellt orsaka eksem.

Vi använder inte propylparaben, butylparaben, isopropylparaben och isobutylparaben i några av våra produkter eftersom de misstänks ha hormonrubbande effekter hos människor.

För att förhindra att det bildas bakterier och jästsvamp i produkter som teatersmink har vi valt att använda säkrare konserveringsämnen, inklusive parabenerna methylparaben och ethylparaben. Enligt EU:s vetenskapliga kommitté för konsumentprodukter (SCCP) är det riskfritt att använda dessa två parabener i produkter.

Innehåller era kosmetiska produkter ämnen som kan orsaka allergiska reaktioner hos barn?

Nej.


Vi är extra försiktiga när vi väljer ingredienserna till vårt smink för barn och överträffar de lagliga kraven med extra säkerhetstester på alla sminkingredienser.

Tänk dock på att barn kan vara allergisk mot ett ämne eller reagera på en vanligtvis oproblematisk ingrediens när barnet kommer i kontakt med vårt smink (jämför med exempelvis glutenallergi eller laktosintolerans).

Några av de ämnen som finns i vårt smink är:

 • Methyl- och ethylparabener: EU:s vetenskapliga kommitté bekräftade att methyl- och ethylparabener är säkra att använda i smink. Ämnena är även tillåtna som livsmedelstillsatser.
 • Färger: de färger vi använder är välkända och har använts i kosmetika länge utan kända problem. Många användes i Svanen-märkta produkter eller (CI 16035, CI19140 och CI42090) as färgämnen i mat.

Vad händer om mitt barn sväljer något av era leksaker när de leker?

Leksaker som innehåller smådelar kan medföra en allvarlig hälsorisk för små barn. Om barnen stoppar in någon av de här smådelarna i munnen och de fastnar i luftvägarna kan de kvävas. Barn under tre år eller yngre löper särskilt stor risk eftersom de ofta stoppar saker i munnen.

Därför innehåller direktivet för leksakers säkerhet strikta krav som kräver att företag genomför kvävtester på små delar för att avgöra om de utgör en kvävningsrisk och sätter då på en varningsmärkning på leksaker som inte passar barn under tre år.

Det är extremt viktigt att föräldrar och vårdnadshavare håller ett öga på dessa varningsmärkningar och följer säkerhetsföreskrifterna för att hålla barnen säkra och undvika att olyckor inträffar. Alla våra leksaker som innehåller små delar testas med hjälp av en liten cylinder. Den här cylindern är tänkt att motsvara halsen på en treåring eller yngre. Om delarna inte passar i cylindern anses de vara för stora för att barnet ska kunna kvävas av dem. Men alla delar som passar anses ha en potentiell kvävningsrisk.

Hur säkra är era maskeradkostymer?

Vi testar brandsäkerheten i alla material.

Våra maskeradkostymer har genomgått vårt brandsäkerhetstest för att försäkra att materialet som används i kläderna efterlever EU:s föreskrifter. Säkerhetskrav för delar som bärs på huvudet, som peruker och masker, har ännu striktare krav eftersom alla produkter måste vara självsläckande om det börjar brinna.

Vi har tänkt på allt!

I enlighet med EU:s säkerhetsföreskrifter är våra maskeradkostymer "glidsäkra" vilket innebär att fastsatta delar som snören och kedjor inte är för långa då de skulle kunna orsaka skada. Maskeradprodukter för barn under 3 år testas ännu mer noggrant eftersom den här åldersgruppen gärna stoppar delar i munnen.

Inga oönskade kemikalier

Innan våra maskeradprodukter kommer ut på hyllorna i våra butiker har de genomgått grundliga tester för att säkerställa att de inte innehåller farliga kemikalier såsom azofärgämnen, formaldehyd och ftalater som är förbjudna eftersom de är skadliga för hälsan. 

 • Säkerhetstips för vuxna
 •  

Som förälder kan du hjälpa till att göra ditt barns lek säker genom att välja rätt leksaker och genom att se till att ta hand om leksakerna på rätt sätt.

När du köper en leksak:

 • Välj leksaker som passar barnets ålder och färdigheter. Barn är oftast inte mognare än deras ålder.
 • Var extra uppmärksam på 0–3-årssymbolen och varningen "Inte lämplig för barn under 3 år". Barn under 3 år stoppar ofta leksaker i munnen och de kan inte förutse konsekvenserna av deras handlande.
 • Var uppmärksam på säkerhetsrekommendationer och ta dem på allvar.
 • Köp alltid leksaker från betrodda butiker och webbutiker. Stora företag prioriterar resurser som ser till att leksaker som de säljer uppfyller alla lagar och standarder.
 • Köp aldrig leksaker som inte har CE-märket på leksaken eller på förpackningen. CE-märket verifierar att leksaken uppfyller alla de europeiska säkerhetsreglerna.

Efter att du har köpt en leksak:

 • Följ instruktionerna noggrant.
 • Håll ett öga på barnet när det leker.
 • Se till att barnet leker med leksaker som är lämpliga för dess ålder.
 • Kom ihåg hjälm samt knä-, armbågsskydd och handledsskydd när barnet åker rullskridskor, sparkcykel eller cyklar.
 • Kontrollera leksakerna regelbundet. Trasiga leksaker kan orsaka skador. Släng trasiga leksaker omedelbart.
 • Ta alltid bort förpackningen. Se till att barnet inte leker med plastpåsar.
 • Kom ihåg att rengöra leksaken regelbundet samt före användning. Som en tumregel rekommenderar vi att du tvättar plast- och träleksaker med tvål, och att du tvättar tygleksaker, såsom nallebjörnar, i tvättmaskinen. Leksaker som innehåller elektroniska delar kan torkas av med en fuktig trasa.

2.7. Återkallade produkter från BR och våra leverantörer

Produktsäkerhet är av högsta prioritet för oss och det är väldigt viktigt för oss att alla potentiella säkerhetsproblem upptäcks av oss och inte av våra kunder. Men om du trots allt skulle få veta att en produkt inte lever upp till våra krav efter att den har kommit ut på marknaden återkallar vi genast den.